ความสำคัญกรอบรูป


ความสำคัญของกรอบรูป
                 การทำกรอบรูปเป็นงานช่างที่มี ความสำคัญอย่างหนึ่ง เพราะการสร้างสรรค์กรอบรุปมีส่วนช่วยเหลือเสริมคุณค่าความงามของงานศิลปะให้ มีมากขึ้น แต่การเป็นช่างทำกรอบรูปจะคำนึงเหตุข้างต้นเพียงอย่างเดีวเท่านั้นยังไม่พอ ต้องรวมไปถึงการคิดว่าควรใส่กรอบรูปอย่างไร เมื่อนำไปตั้งหรือแขวนบนฝาผนังภายในห้องที่มีรูปแบบการตกแต่งต่างๆ นั้นได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนสวยงามด้วย
ในการศึกษาเทคนิคการทำกรอบรูปนี้จะเป็นสิ่งช่วย ชี้แนะแนวทางการสร้างสรรค์กรอบรุปให้เหมาะสมกับลักษณะของผลงานแต่ละประเภท เช่น จิตรกรรม                  ภาพถ่ายศิลปะภาพพิมพ์ ศิลปะพื้นบ้านงานหัตกรรมทุกแบบ และรวมถึงงานสะสมที่ต้องการโชว์หรือแขวนประดับบนฝาผนังภายในห้องด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานเหล่านั้นล้วนมีคุณค่าความงามที่เอาใจใส่เป็นพิเศษ

จุดประสงค์ของการใส่กรอบรูป

                 การทำกรอบรูปได้มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลา ตามความนิยม และอุดมคติของสังคมในแต่ละสมัย แต่การเลี่ยนแปลงปรับปรุงได้เกิดขึ้น เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการที่พิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ของนิวยอร์ก ได้นำเอาเฉพาะผลงานศิลปธที่ทีอยู่ในพิพิธภัณฑ์มาเปลี่ยนตกแต่งใส่กรอบรูป ขึ้นใหม่นั้นนับว่าเป็นการเริ่มต้นค้นหาวัสดุต่างๆมาใช้เป็นส่วนประกอบหลายๆ อย่าง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับงานศิลปะนั้นๆ นอกจากการค้นหาวัสดุมาใช้แล้วยังมีการตกแต่ง กรอบรูปให้มีลวดลาย และสีสันขึ้นมาใหม่ๆเพื่อเหมาะสมกับงานศิลปะแต่ละประเภทด้วย หากพิจารณาเหตุผลความต้องการใส่กรอบรูปงานศิลปะหรืออื่นๆ นั้นมีจุดประสงค์ 3 อย่าง คือ
                 1. เพื่อความสวยงามนับเป็นความต้องการอันดับแรก เพราะกรอบรุปจะเป็นจุดรวม และกำหนดขอบเขอตของการดูภาพ และยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้มองเห็นสีสันภายในภาพของงานศิลปะได้ชัดเจนขึ้น และเพิ่มความเด่นของขนาดภาพด้วย นอกจากนั้นกรอบรูปยังเป็นส่วนที่เชื่อมความต้องสัมพันธ์ระหว่างรูปงานศิลปะ กับพื้นที่ฝาผนังห้องที่นำภาพไปแขวนตกแต่งด้วย ฉะนั้นการใส่กรอบรุปภาพ ต้องคำนึงถึงรูปแบบของงานศิลปะ ลักษณะกรอบรูปภาพกับพื้นผนังห้องต้องมีความสัมพันธ์กัน จะช่วยให้ภาพศิลปะมีคุณค่า
                 2. เพื่อต้องการความสะดวกสบายในการรักษาความสะอาดของงานศิลปะช่วยให้งานศิลปะคง ทน และจะเป็นส่วนช่วยป้องกันฝุ่นละอองต่างๆ หรืองานศิลปะได้ นอกจากนั้นการทำความสะอาดภายนอกของกรอบรูปได้ง่ายและสะดวกสบายกว่าการทำความ สะอาดบนศิลปะโดยตรง
                 3. ช่วยรักษารูปทรงของผลงานศิลปะในขณะแขวนอยู่บนฝาผนัง เพราะงานศิลปะนั้นส่วนมากจะมีลักษณะแบบราบ และการแขวนอยู่ในลักษณะแบบราบ และการแขวนอยู่ในลักษณะแนวตั้งเพื่อจะเห็นภาพได้ชัดเจน ก็มักจะมีปัญหากับงานศิลปะที่ไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้เองในแนวตั้ง เช่นงานศิลปะที่เขียนบนกระดาษ หรือผ้า ยกเว้นงานจิตรกรรมสีนำมัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผ้าใบที่ขึงบนกรอบไม้ จึงทรงตัวอยู่ได้ ดังนั้นในงานศิลปะอื่นๆ จึงต้องอาศัยกรอบรุปเป็นส่วนช่วยบังคับรูปภาพนั้นให้ตั้งขึ้น และยังช่วยรองรับกระจกใสปิดหน้ากรอบรุปภาพให้แนบสนิทชิดกันด้วย นอกจากนั้นการใส่กรอบรูปยังจะช่วยให้การแขวนบนฝาผนังได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ขึ้น เพราะด้านหลังกรอบรูปยังจะช่วยให้การแขวนบนฝาผนังได้ง่ายและสะดวกรวดขึ้น เพราด้านหลังติดห่วง หรือโซ่สำหรับแขวนกับตะปูที่ตอกบนฝาผนังแล้วนั้นเองบรรยากาศการอบรมทำกรอบรูป

 

สัมภาษณ์ตัวอย่าง ผู้เข้ารับการ อบรมทำกรอบรูป
คุณสุกฤษ จากจังหวัดลำพูน เข้ารับการอบรม
ทั้งกรอบรูประดับพื้นฐานและระดับสูงเพราะตั้งใจ
จะนำไปประกอบอาชีพเปิดร้านทำกรอบรูป อีกทั้ง
เดิมเป็นช่างถ่ายภาพที่มีประสบการณ์ด้านถ่ายภาพเลยต้องการเพิ่มเติมความรู้ด้านกรอบรูปเพื่อนำไปต่อยอดอาชีพและธุรกิจของตนเองคุณ ธันยพงศ์ จากจังหวัดเชียงใหม่้ (ุคุณเอ๋)
ทำ ธุรกิจด้านภาพวาดนีน้ำมันภาพวาดเหมือน แต่ไม่มีความรู้ด้านกรอบรูป เดิมจะต้องนำภาพของตนไปใส่กรอบรูปที่ร้าน ดังนั้นจึงเลือกมาอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้และนำไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์รูป ภาพของตนให้มีมูลค่าเพิ่มและประหยัดต้นทุนการนำรูปไปใส่กรอบภาพที่ร้านอื่น ด้วย


         

คุณเหรียญชัย จากจังหวัดน่าน เดิมผู้เรียนมีอาชีพด้านวาดรูปลายไทยและภาพจิตกรรมจำหน่ายแต่ด้วยไม่มีความรู้ด้านกรอบรูปจึงได้มาสมัครเรียนทำกรอบรูปเบื้องต้นเพื่อน ำไป ใช้ผลิตใส่ชิ้นงานภาพวาดของตนเอง เป็นการลดต้นทุนการว่าจ้างทำกรอบรูปที่ร้าน และยังได้เพิ่มมูลค่าและรายได้จากการขายภาพวาดและกรอบรูปด้วยครับ


        


และ ยังมีอีกหลากหลายอาชีพที่สามารถนำความรู้ด้านการทำกรอบรูปไปต่อยอดเพิ่ม มูลค่าให้กับธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ของท่านได้ เช่น ธุรกิจป้ายโฆษณา  ร้านอัดขยายภาพ ร้านถ่ายภาพ ธุรกิจภาพวาด  ธุรกิจด้านศิลปะต่างๆ อื่นๆๆๆ 


                                                            หลักการใส่กรอบรูป


- เลือกกรอบรูปให้เหมาะกับภาพของคุณ เพื่อช่วยเสริมคุณค่าของภาพเขียนและการตกแต่งบ้านของคุณ ควรเลือกกรอบรูปขนาดใหญ่กับภาพขนาดใหญ่
- คุณสามารถเลือกใช้กระจกหรือแผ่นอะครีลิคแบบธรรมดาหรือแบบตัดแสง และอาจจะใช้กระจกกรองรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต เพื่อป้องกันภาพเขียนจากแสงแดด
- ควรเลือกกระดาษทำกรอบรูปที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าและช่วยป้องกันภาพของคุณ ควรใช้กระดาษที่ปลอดสารที่มีความเป็นกรด

ชิ้นงานศิลปะควรใส่กรอบกระดาษด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งใน 2 วิธีนี้
- ควรติดผลงานกับกรอบงานโดยวิธีที่ไม่ต้องใช้กาว (Dry Mounting) เพราะการใช้กาวสูตรน้ำหรือการติดด้วยกระดาษทิชชู่แห้ง นิยมใช้ติดผลงานศิลปะกับกรอบรองด้านหลัง
- ภาพต้นฉบับของแท้หรือภาพที่ทำออกมาในจำนวนจำกัด (Limited Edition) ควรติดด้วยวิธีแบบเดิมคือ ใช้กระดาษ Rice paper และยึดที่มุมทั้ง 4 หรือใช้บานพับแบบถอดได้ เพื่อให้งานชิ้นนั้นติดหรือลอยตัวออกจากกรอบรองด้านหลัง
- ถ้าเป็นภาพต้นฉบับของแท้หรืองาน Limited Edition ซึ่งมักจะมีใบรับประกันมาให้ด้วย ควรติดไว้หลังกรอบรูปงานนั้น ๆ

การดูแลรักษางานศิลปะ
- งานศิลปะบนกระดาษ เช่น โปสเตอร์หรือภาพพิมพ์ มีการยืดหรือหดตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและความชื้น ทำให้ตัวงานไม่เรียบและอาจจะเกิดการพองตัวเป็นคลื่นได้
- แสงทุกชนิดมีส่วนทำลายเนื้อกระดาษทำและทำให้สีซีดลง ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งมีผลทำให้ผลงานเสียหาย ได้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ก็เช่นเดียวกัน มีรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตที่ช่วยทำลายผลงานศิลป ส่วนแสงจากหลอดอินแคนเดสเซนต์ซึ่งไม่แรงเท่า ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่ให้แสงส่องลงบนชิ้นงานโดยตรง
- ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ชิ้นงานได้รับความร้อนที่สูงเกินไป โดยใช้ไฟที่มีวัตต์ต่ำ ๆ สำหรับไฟส่องภาพที่ติดกับกรอบรูป ไม่ควรใช้หลอดที่มีความสว่างเกิน 25 วัตต์ หลีกเลี่ยงการวางกรอบรูปใกล้ ๆ สถานที่ ๆ มีความร้อน เช่น เตาผิง

การตกแต่งผนัง
- ไม่ควรแขวนรูปบนผนังจนแน่นไปหมด
- เมื่อแขวนภาพเป็นกลุ่ม ๆ ควรจัดให้มีความสมดุลย์ด้วย สีสัน ขนาด และเรื่องราวของภาพนั้น ๆ ความกลมกลืนของภาพเหล่านั้น จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของภาพแต่ละภาพที่อยู่โดยรอบ ลองจัดกลุ่มของภาพบนพื้นดูก่อนที่จะนำขึ้นแขวนจริงบนผนัง
- การแขวนรูป ควรให้อยู่กึ่งกลางผนัง เพื่อให้สะดวกต่อการมองเห็นไม่ว่าการนั่งหรือยืน

การแขวนภาพเขียน
- ห้ามแขวนภาพเขียนด้วยลวดคล้องบนตะปู
- เลือกตัวแขวนรูปให้เหมาะสมกับขนาดของภาพเขียน
- ควรใช้ตัวแขวน 2 ตัว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและช่วยรักษาระดับของภาพไม่ให้เอียง
- สำหรับภาพเขียนที่มีขนาดใหญ่และหนักมาก ๆ ควรใช้ตะขอสำหรับแขวนภาพ

                                                   

 สนใจเข้ารับการอบรมการทำกรอบรูปไม้ 
สอบถามรายละเอียดเบื้องต้นก่อนได้ที่
ติดต่อ คุณภูวเดช  โทร 081-7164414 , 089-6350133
หรือติดต่อที่ tkanyakorn@gmail.com

No comments:

Post a Comment