ประวัติกรอบรูป

ประวัติกรอบรูป
http://สอนทำกรอบรูป.blogspot.com

http://สอนทำกรอบรูป.blogspot.com

http://สอนทำกรอบรูป.blogspot.com

http://สอนทำกรอบรูป.blogspot.com

http://สอนทำกรอบรูป.blogspot.com


 

สัมภาษณ์ตัวอย่าง ผู้เข้ารับการ อบรมทำกรอบรูป
คุณสุกฤษ จากจังหวัดลำพูน เข้ารับการอบรม
ทั้งกรอบรูประดับพื้นฐานและระดับสูงเพราะตั้งใจ
จะนำไปประกอบอาชีพเปิดร้านทำกรอบรูป อีกทั้ง
เดิมเป็นช่างถ่ายภาพที่มีประสบการณ์ด้านถ่ายภาพเลยต้องการเพิ่มเติมความรู้ด้านกรอบรูปเพื่อนำไปต่อยอดอาชีพและธุรกิจของตนเองคุณ ธันยพงศ์ จากจังหวัดเชียงใหม่้ (ุคุณเอ๋)
ทำ ธุรกิจด้านภาพวาดนีน้ำมันภาพวาดเหมือน แต่ไม่มีความรู้ด้านกรอบรูป เดิมจะต้องนำภาพของตนไปใส่กรอบรูปที่ร้าน ดังนั้นจึงเลือกมาอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้และนำไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์รูป ภาพของตนให้มีมูลค่าเพิ่มและประหยัดต้นทุนการนำรูปไปใส่กรอบภาพที่ร้านอื่น ด้วย


         

คุณเหรียญชัย จากจังหวัดน่าน เดิมผู้เรียนมีอาชีพด้านวาดรูปลายไทยและภาพจิตกรรมจำหน่ายแต่ด้วยไม่มีความรู้ด้านกรอบรูปจึงได้มาสมัครเรียนทำกรอบรูปเบื้องต้นเพื่อน ำไป ใช้ผลิตใส่ชิ้นงานภาพวาดของตนเอง เป็นการลดต้นทุนการว่าจ้างทำกรอบรูปที่ร้าน และยังได้เพิ่มมูลค่าและรายได้จากการขายภาพวาดและกรอบรูปด้วยครับ


        และ ยังมีอีกหลากหลายอาชีพที่สามารถนำความรู้ด้านการทำกรอบรูปไปต่อยอดเพิ่ม มูลค่าให้กับธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ของท่านได้ เช่น ธุรกิจป้ายโฆษณา  ร้านอัดขยายภาพ ร้านถ่ายภาพ ธุรกิจภาพวาด  ธุรกิจด้านศิลปะต่างๆ อื่นๆๆๆ สนใจเข้ารับการอบรมการทำกรอบรูปไม้ 
สอบถามรายละเอียดเบื้องต้นก่อนได้ที่
ติดต่อ คุณภูวเดช  โทร 081-7164414 , 089-6350133
หรือติดต่อที่ tkanyakorn@gmail.com


No comments:

Post a Comment